Kai priartėsite prie gyvenimo pabaigos, vienintelis reikšmingas dalykas bus toji Meilė, kurią davėte ir gavote.
Kelionėje į kitą pasaulį vienintelis dalykas, kurį jūs pasiimsite su savimi, bus Meilė.
Ir vienintelė vertybė, kurią paliksite šiame pasaulyje, taip pat bus Meilė.
Nieko daugiau.

Adam J. Jackson (iliustracija – Nino Chakvetadze)

 

 

Jūs galite praleisti amžinybę ieškodami tiesos ir meilės, supratingumo ir gėrio, meldžiant Dievo ir žmonių padėti jums, ir visos pastangos bus bergždžios.
Turite pradėti nuo savęs. Tai neginčitinas įstatymas. Jūs negalėsite pakeisti atvaizdo, kol nepakeisite veido. Pradžioje supraskite, kad jūsų pasaulis – tai jūsų atspindys. Atkreipkite dėmesį į save, keiskite save emocijų ir intelekto lygyje. Automatiškai keisis ir fizinis lygis. Jūs tiek daug kalbate apie ekonomines, socialines, politines reformas. Palikite reformas ramybėje, geriau pasirūpinkite reformatoriumi. Kokį pasaulį gali sukurti žmogus, kuris yra kvailas, godus ir beširdis?

Nisargadata Macharadžas (iliustracija – Claudia Tremblay)

Dieną prieš gimstant Siela paklausė Dievo:
– Rytoj aš iškeliauju į Žemę. Kaip aš ten gyvensiu, tokia maža ir bejėgė?
Dievas atsake:
– Aš padovanosiu tau angelą, kuris jau tavęs laukia, jis rūpinsis tavimi.
Siela susimąstė.
– Čia, danguje, aš dainuoju ir juokiuosi, ir šito pakanka mano laimei.
Dievas atsakė:
– Tavo angelas dainuos ir šypsosis tau, tu pajusi jo meilę ir būsi laiminga.
– O kaip aš suprasiu kitus žmones? Juk aš nežinau jų kalbos?
Dievas nusišypsojo ir atsakė:
– Tavo angelas sakys tau gražiausius ir saldžiausius žodžius, ramiai ir kantriai išmokys tave kalbėti.
– O ką man daryti, jeigu aš norėsiu kreiptis į tave?
Dievas švelniai prisilietė prie Sielos ir pasakė:
– Tavo angelas suglaus tavo delnus ir išmokins tave melstis.
– Aš girdėjau, kad Žemėje yra blogis.
– Tavo angelas apgins tave net ir rizikuodamas savo gyvybe.
– Man bus labai liūdna, nes aš daugiau tavęs nepamatysiu…
– Tavo angelas papasakos tau apie mane ir parodys kelią, kaip pas mane sugrįžti. Tai, kad aš visada būsiu šalia tavęs.
Tuo momentu Danguje viešpatavo tyla, o nuo Žemės jau sklido balsai…ir Siela paskubomis paklausė:
– Dieve, pasakyk man mano angelo vardą, kol aš dar neiškeliavau.
– Jo vardas neturi reikšmės. Tu tiesiog vadinsi jį Mama.
(iliustracija – Holly Sierra)

Vaikai – tai ne klaida, tai ne našta, tai – Dievo dovana, tai turtas, tai – pamokos…
Vaikai ateina į mūsų šeimas tam, kad išmoktume mylėti be sąlygų.
Ar mylėjote savo kūdikį, kai jis kankino jus gimstant? Kai nebuvo tobulas ir atėmė grožį iš jūsų, ir dar nieko, apart kančių ir išlaidų jums nesuteikė? Kai nemiegojote naktimis, supote lopšyje, maitinote? O paskui jį puošėte, stebėjotės kaip greitai auga, didžiavotės tuo, ko išmoksta? Rūpinotės ir saugojote kaip vertingiausią brangenybę? Jeigu taip – jūs mylėjote jį be sąlygų. Jam nereikėjo jūsų meilės užtarnauti, nereikėjo atitikti kažkokių reikalavimų.

Prisiminkite visam gyvenimui, ko jus išmokė jūsų mažylis ir mylėkite visada ir visus būtent tokia meile. Nelaukite ir nereikalaukite. Tiesiog džiaukitės ir rūpinkitės savo artimaisiais, tik tada atsiskleis jų talentai, jie taps laisvi, savarankiški, pasitikintys savimi. Tai nuostabiausia dovana kiekvienam vaikui, kurią gali suteikti tėvai, už kurią jie bus dėkingi, kurią perduos savo vaikams. Toks palikimas vertingiausias už visus pasaulio materialius turtus.

Su meile, Natalja Balinskaja  (iliustracija – Anna Rose Bain)

 

Jeigu esi nelaimingas, tada net mėnulis tave erzina, sentimentalūs dalykai kelia pasibjaurėjimą, o muzika trukdo.
Kai viduje esi ramus ir centruotas, triukšmas tampa muzika, debesys atrodo magiški, o lietus – skaidri meilė.

Šri Šri Ravi Šankar