~~~ dailininkas - Merab GagiladzeMoters galia kurti ir griauti slypi jos žodyje, žvilgsnyje, tylėjime. Moterų norai įkvepia vyrus žygdarbiams.
Kiekvienas žmogus turi poreikių ir užduočių. Be jų jis negali nei vystytis, nei bendrauti, nei kurti. Žmogaus potencialą lemia jo poreikiai. Kas gi duoda vyrui tas užduotis, duoda jėgų ir veržlumo, kas gali įkvėpti jį svaiginamiems polėkiams? Atsakymas: tik mes, moterys.
Mes įžvelgiame lietuje drėgmę, gėlėse – grožį, gyvūnuose – sausumos ir vandenynų gyventojus. Kodėl gi mums taip sunku įžvelgti savyje tai, ką prigimtis mums suteikė, – moteriškumą? Kaip to išmokti, kaip tapti Ja?

Prisiminti apie savo prigimtį. Tai visas mokslas, su kurio daugelis mūsų laikais susiduria asmeniškai. Problemų šaknys – vienodas mergaičių ir berniukų auklėjimas. Kalbant apie mergaites, jos mokomos matematikos, chemijos, fizikos mokslų, vėliau jau pačios uoliai studijuoja ekonomiką, mediciną, filosofiją, architektūrą. Bet kaip skaniai išvirti sriubą, kalbėti, elgtis, rengtis, jų niekas nemoko. Apie teisingą požiūrį į vyrus jos nieko nežino.
Reikia keisti save. Apie kokią laimę mes galime svajoti, jeigu pačios nieko nekeisime, o tik reikalausime to iš vyrų?

Brangios mano moterys, mums keistis bus sunku. Žinoti ir daryti – ne tas pats. Mes visos bijome pokyčių. Tačiau vieni tik bijo, o kiti bijo, bet daro. Aš esu antrųjų šalininkė. Kelias negali būti idealiai lygus: mes klysime, krisime, kilsime ir eisime į priekį. Mus lydės pokyčių džiaugsmas. Mes, moterys, esame didžioji planetos dalis ir mes galime viena kitai padėti keistis.

Jeigu mes padėsime mūsų VYRAMS tapti laimingiems – būsime laimingos ir mes. Ir mūsų vaikai šioje planetoje gyvens draugiškai.

Tatjana Michailova
(dailininkas – Merab Gagiladze)